Posted in Uncategorized

[FANFIC] CẬU ẤY LÀ (BẠN DIỄN CẶP) CỦA TÔI

“Cậu bắt cặp với ai cũng được, trừ em ấy ra”
“Tại sao?”
“Vì em ấy là bạn diễn cặp của tôi”

Một tác phẩm trên Wattpad, vì cũng là fic về Long Dũng ( yêu cầu bản quyền nên ad chỉ Share link). Đây là Long fic nên cũng không tiện cập nhật trên page!

Link Wattpad

Cre: Tiểu Bạch

Advertisements

Author:

Cả hai không cần ai khác tác động vẫn cứ luôn tự nhiên mà hiểu nhau như vậy

One thought on “[FANFIC] CẬU ẤY LÀ (BẠN DIỄN CẶP) CỦA TÔI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s