Posted in From the true somethings, Hình ảnh

Đơn giản vì chúng ta là một đôi ^^

img1499318633105

#L: Hai người cũng biết lựa chỗ đứng quá hen :)), toàn tim với tim thế kia mới chịu 😚😊😜 !!!

Advertisements

Author:

Shipper LD 🤗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s