Posted in From the true somethings, Hình ảnh

zcamera-20170609_222235

#LL hông biết ghi cap gì lun 😂😂😂

Hai bạn nhà dễ thương quá, bận áo cặp càng thấy cưng hơn 😁😁😁

Advertisements

Author:

Shipper LD 🤗

2 thoughts on “

  1. Mới coi lại hát cùng mẹ yêu. Tập khách mời: hoàng long nói xem tuấn dũng “như là ruột thịt”. Ông MC kêu TD nhìn qua xem mắt HL vừa nói vừa rưng rưng rồi kìa. Há há. Hai em bạn chẻ nhìn nhau cười ngọt. TA ĐÃ CHỘP ĐƯỢC KHOẢNH KHẮC ẤY.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s