Posted in From the true somethings, Hình ảnh

20170514_223057

Cậu đã từng bảo tiêu chuẩn người yêu của cậu là phải cao hơn Cậu cơ ^^…!

Thực tế đã quá rõ ràng rồi còn gì 😌😌, chắc hẳn Cậu đã mặc định người đó không ai khác ngoài Anh ngay từ lúc đầu roài Cậu hỉ 😊😊 ?!

Advertisements

Author:

Shipper LD 🤗

5 thoughts on “

  1. “Ko cần cao quá nhiều chỉ cần cao hơn chút “- trích lời A Dũng 🤓
    cao hơn nửa cái đầu là đủ chuẩn quơiiiii😘😘😘😘😘

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s