Posted in From the true somethings, Hình ảnh

IMG_20160916_232503

Long Dũng là chân áiiiii 😊😊😊!!!

P.s: Hai người mau đến với nhau cho tui nhờ nhá 😌😌😌

Advertisements

Author:

Shipper LD 🤗

12 thoughts on “

   1. Ngta cho tgian điều tra 5p mà hum bua cha L tui ra nhây vs D hết 3p rưỡi rồi. Thiệt tình là tui cạn lời 😅

    Like

   2. hông nắm tay nắm chân gì nhưng mà thái độ của 2 người chuyển biến vi diệu lắm, dễ cưng lắm, lời nói cũng mờ ám lắm hahahaha :))))))))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s