Posted in Uncategorized

20170514_223049

Ừ thì ta sinh ra hôm nay là dành cho riêng nhau thôi ^^ … có chạy đường nào cũng không thoát đâu 😉

Advertisements

Author:

Shipper LD 🤗

5 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s