Posted in Uncategorized

First blog post

Họ vốn chỉ là hai con người xa lạ

Từ xa lạ thành quen biết

Từ quen biết thành thân thuộc

Mong rằng trên con đường dài này, mãi là “anh em tốt” của nhau

hot-boy-xoai-lac-vo-dich-cuoi-xuyen-viet-dem-pokemon-go-va-nhac-son-tung-di-dien-chung-ket-cuoi-xuyen-viet--6--1471072033-width500height334

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s